Fax

0222 3622 131

Điện thoại

0222 3622 430 - 0222 3622 468

Địa chỉ

Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh

Trụ sở: Lô II-6.1 Khu CN Quế Võ 2 - Bắc Ninh

Tin Tức

1

23 Tháng 5, 2018, Đăng bởi:

1

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Phản hồi

Theo dõi mạng xã hội:
Đăng ký