Fax

0222 3622 131

Điện thoại

0222 3622 430 - 0222 3622 468

Địa chỉ

Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh

Trụ sở: Lô II-6.1 Khu CN Quế Võ 2 - Bắc Ninh

Xưởng sửa chữa ô tô

Với đội ngũ thợ sửa chữa xe lành nghề, hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, đồ nghề đầy đủ hiện đại, nhằm tiết kiệm thời gian sửa chữa, thay thế phụ tùng, nâng cao năng suất lao động, công ty nhận bảo dưỡng, sửa chữa, trùng tu, đại tu phương tiện vận tải.

Phản hồi

Theo dõi mạng xã hội:
Đăng ký